Utbildningar

Fortbildning Werkstatt zum «Progressiv therapeutischen Spiegelbild»nach Maurizio Peciccia und Gaetano Benedetti under ledning av Konstterapeuten Thomas Meng (2012. 2013 och 2015)

Master of Arts in Art Therapy och Art Psychotherapy Diploma, treårig högskoleutbildning  till konstterapeut, med steg 1 kompetens Postgraduiertenstudium Kunsttherapie Kunsthochschule Weißensee in Kooperation med Kunsttherapie Berlin,   Kolleg für Weiterbildung und Forschung gGmbH och Goldsmith University, London

Resonans och resiliens -  läkande och mångbottnade (oregleringstyngda) krafter av den mänskliga resonansförmågan

LSS + SOL, FUB, Vuxenskolan, Johan Bonander, 2005

Innebörden i funktionshindret autism, Habiliteringscenter Öst, Hilleri Pontén, Gunilla Östen, tre dagar 2005

Sociala berättelser, Dan Lundberg, en dag 2005

Psykiska störningar hos personer med utvecklingsstörning och/eller autism spektrumstörningar – inklusive bemötande och förhållningssätt, Michael Karlsson, psykolog, en dag 2004

Neuropsykiatriska funktionshinder, Neuropsykiatriska enheten, en dag 2004

Att se möjligheter i stället för svårigheter, Norra Stockholm psykiatri, Dan Lundberg, två dagar, 2004/2005

Psykoterapi för vuxna med funktionshinder, Psykoterapimottagning för vuxna med funktionshinder, 2005

Kognitiv beteendeinriktad terapi, C K U – centrum för kunskapsutveckling, 2002 tre dagar

Kurs bildterapigrupp – den kommunikativa bildprocessens betydelse för den psykiska insikten och utvecklingen 1996-98

Hantverkspedagogisk yrkesutbildning på Nyckelviksskolan Lidingö 1996-99

Kurs i dokumentation om utvecklingsstörda och deras livssituation, UTOM, kursansvarig Per- Hugo Jonsson 1993-95

PPU på vårdgymnasium i Östertelje (dispens för GPU) 1992

Kurs i Helhetssyn på människan enligt Gunnar Kylén Landstinget 1992

Treårig högskoleutbildning till leksaksdesigner i Sonneberg / Tyskland, utbildningen har varit inriktat på att ta fram didaktiska leksaker. Bland huvudämnen ingick pedagogik och psykologi 1977-80

Två år praktisk utbildning som scenmålare och teaterskulptör i Tyskland 1974-1976

Dokumenterat egen terapi

  50 timmar individuell psykodynamisk psykoterapi, 2004/05, Luise Hallén

  30 timmar individuell kognitiv psykoterapi, 2006/07, Margareta Alsberg Digne

168 timmar kreativ kommunikation/bildterapi i grupp, 1996/98, Margaretha Raud (1930- 2015)