Yrkeserfarenhet

Konstnärlig ledare  och Konstterapeut i verksamheten Backa KonstKvarn - en konstverkstad   för alla

Konstnär i uppdrag av Skapande skola projektet i Enköpings - och Västerås kommun sedan 2011

Konstterapeut på Grillbyskolan 2010 - 2011

Konstterapeut  inom ungdoms och vuxenpsykiatrin, individuell konstterapi med två patienter (10  respektive 16 år) på Landesklinik  Arnsdorf, Tyskland och  individuell konstterapi inom Psykoso-matiska enheten Västerås,

Hantverkspedagog/arbetsinstruktör i skapande på Brommaplans dagliga verksamhet

Handledare för vårdpersonal i masktillverkning, keramik, målning, textiltryck etc

Vårdare och 1:e vårdare på Kronobergs gruppbostad på Kungsholmen, vårdare vak/natt på Backlyra Gruppbostad i Hässelby, 

Utvecklat och vidare utvecklat individuellt anpassade hjälpmedel, docka med Downs syndrom

Arbetade i Tyskland och Sverige som scenmålare, teaterskulptör, dock- och maskmakare

Bildlärare inom utbildningen för diakonissor i Tyskland