Konst i smedjan
Den gamla smedjan har nu blivit en liten utställningslokal. Utöver konst kan man titta på en gammal smidesässja och blåsbälg. Smedjan är bevarad i sitt ursprung och är en del av den gamla Kvarn-gården i Villberga Backa.
Här  ställer jag  några av mina egna arbeten ut  fr.o.m. påskhelgen t.o.m. 31. oktober