Vem är Jag - en inre resa

Självkännedom, utveckling, visioner!
 

Workshop i en varm och trygg atmosfär där du får möjlighet att möta dig själv, den du är just nu, det du bär med dig och den du kan bli.
Vem är jag? Vad vill jag? Vart är jag på väg?
Varför gör jag si och inte så?

Det är många frågor som en själv kan ställa sigom ens egen personlighet och livet en lever.
 
Med hjälp av konstterapi får Du möjlighet
- att visualisera olika tankar, känslor ocherfarenheter kring         
  din nuvarande ivssituation  
     
- att öka din medvetenheten om dina  resurser och möjligheter

- att lyfta fram dina livs visioner och utvecklingsmöjligheter

- att arbetar med dina interpersonella färdigheter

Vi startar med fika kl 9.00 på lördagen, och arbetar sedan hela dagen med avbrott för lunch kl 12.30 och eftermiddagsfika. Ni kommer  arbeta i hel grupp så som två och två.  Innan vi slutar vid femtiden går vi igenom dagen, tittar på bilder och knyter ihop säcken.
Vi träffas igen kl 9.00 på söndagen och arbetar vidare till lunch. På eftermiddagen finns tid för reflektion i grupp. Vi bryter upp ungefär klockan tre.
Vi träffas för en återkoppling onsdagen den 19.september kl 18.30 och pratar om hur processen har fortsatt efter helgen på Kvarnen.
      
OBS! Om du anmäla dig innan den sista juni 2018 så erhåller du en rabatt på 700 :- för workshops helgen som normalt kostar 2200:-
Ditt pris  bli då 1500:- (Luncher och fika ingår i priset, liksom material.)

sista anmälningsdag:
28 augusti 2018

Var: Vi arbetar i Ateljé och samtalsrum på Backa kvarn.

Anmälan: Tina Tombrock, tina.tombrock@gmail.com 070 202 96 20