Arbetslivet har varit en stor del av Ditt liv. Du kände dig delaktig och behövd, du har bidragit med din erfarenhet och din kunskap inom respektive område för samhällets framgångar och utveckling.

Dock så är Du plötsligt dagledig  efter ett långt arbetsliv.  Även om Du har längtat efter att få vara ledig,  så kan dennya livssituationen vara påfrestande på ett eller annat sätt. Du kan känna dig utanför, inte behövd, rädd eller kanske ensam. Det kan leda till att en förlora motivation till att göra något eller att träffa någon överhuvudtaget.


Konstterapi för Dig som är 65+ 


- Du deltar i en grupp  där Du kan dela med dig till andra som befinner sig i samma skede av livet.
- gemensamt kan ni utforskar vilka möjligheter som finns för en innehållsrikare vardag på livets glödande höst.
- Du/ Ni kan utforska era tankar, känslor och upplevelser i en reflekterande och kreativt  gruppsituation