För Dig som är arbetssökande och vill deltar i ett
kreativt resursorienterat motivationsarbete

 
Arbetslivet utgör en stor del i vårt liv, under den genereras vår arbetskraft i ett ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster. Den enskildes bidrag till arbetslivet präglas av dess erfarenhet och kunskap inom respektive område. Att vara delaktig och behövd stärker ens självbild och självförtroende och motivera personlig utveckling.


I tider som lågkonjunktur avvecklas många arbetsplatser och plötslig är man dagledig, en situation som få kan förlika sig med. Ibland när arbetsmarknaden är gynsam är tiden att återvända till arbetslivet kort. Dock tyvärr kan det även ta lång tid, det kan gå månader eller år.

Ofrivillig dagledighet kan vara påfrestande, den berörde kan känna sig utanför, tvivlande på sitt värde som människa, sin kunskap och arbetserfarenhet, det kan leda till att man förlora motivation till att göra något överhuvudtaget.

Inom konstterapin få Du möjlighet till i ett kreativt resursorienterat motivationsarbete där Du
- Du kan visualisera och lyfta fram Dina olika tankar, känslor och erfarenheter
- Du kan lära dig att se dina möjligheter istället för enbart dina begränsningar.
- Du kan även öka Din medvetenhet om dina resurser och Din vilja.

Deltar Du i en grupp kan Du dela med dig till andra i samma situation och gemensamt utforskar Dina möjligheter.

Annan falls kan Du även enskilt reflektera och utforska dina tankar och upplevelser i den förtroendefulla och stödjande relationen oss emellan.