För Dig som är långtidssjukskriven

Att vara sjuk över en längre tid, kan vara mycket påfrestande för både kropp och själ, samt innebära stora förändringar i ens liv. Det är lätt att hamna i en ond cirkel när konflikten mellan vilja och förmåga upplevs som oöverstiglig. Det lätt hänt att en som individ enbart ser sina begränsningar, sin sjukdom, sin sorg, sin ilska, kraven på sig själv som då oftast inte stå i proportion till det en förmå.
För en bättre livskvalitet gäller det att bryta den onda cirkeln. Det är viktigt att återerövra sitt liv och hitta en balans för det en kan och vill.

Konstterapi erbjuder  Dig:
- ett kreativt resursorienterat motivationsarbete

- möjlighet till att visualisera och lyfta fram Dina olika tankar,
  känslor  och erfarenheter
- öka medvetenheten om dina resurser och möjligheter