För Dig som vill utveckla sin personlighet
Vem är jag? Vad vill jag? Vart är jag på väg? Varför gör jag si och inte så? Det är många frågor som en själv kan ställa sig om ens egen personlighet och livet en lever. Svaren är ofta inte så enkla att hitta.

Med hjälp av konstterapin kan Du få möjlighet till:
- att visualisera olika tankar, känslor och erfarenheter

  kring din nuvarande livssituation
- att öka din medvetenheten om dina resurser och möjligheter.
- att lyfta fram dina livsvisioner och utvecklingsmöjligheter
- att arbetar med dina interpersonella färdigheter                                                    

- reflekterande och kreativt resursorienterat arbete