Konstterapi för Er som är blivande eller nybliven förälder 


Du/NI kan arbetar kring olika tankar, känslor och erfarenheter
i samband med:


- att Du/Ni kanske väntar  första, andra eller tredje barnet...
- att Du/Ni har genom levt en svår förlossningssituation
- förberedande, bearbetande för Dig med lätt eller
  måttlig förlossningsrädsla
- föräldrarrelation
Det kan finnas många tankar, rädslor, känslor och erfarenheter med i bagaget. Att vänta barn är en omvälvande tid. 


Jag erbjuder ett reflekterande och kreativt resursorienterat arbete där ni i grupp kan arbetar kring:
- hur livet kommer att förändras,
 -hur förlossningen kommer att bli
- den blivande pappans känslor
- om kraften kommer räcker till
- om smärtan
- om liv och död o.s.v.

Gruppen samlas, sedan arbetar var och en med valfritt material i ca en timme. Avslutningsvis samlas gruppen för att titta på bilderna eller formerna som skapats och för en avslutande diskussion. Alla som vill, kan prata om sina tankar och känslor under arbetets gång.
Max 8 deltagare
en gång i veckan i 90 minuter under en tio veckors period.