Prova på verksamhet för
barn & vuxna

Keramik

Oavsett om Du är nybörjare eller har mer erfarenhet så er- bjuder jag prova på verk-samhet och lov aktivi-teter för Dig som är barn, ungdom eller vuxen.
När Du kommer förmedlar  jag lerans formbarhet och oändliga uttrycksmöjligheter. 

Priser
70 minuter             70 kr
120 minuter          140 kr

OBS!
Kostnader för leran tillkommer alltid med  6 kr/hg  
(glasering  och två bränningar ingår).


 

Målning

När det gäller målning så kan Du få prova på att måla med Guachefärger, acryl eller torr- 
pastelkritor och olika sätt att trycka på papper. Priser
60 minuter            110 kr
90 minuter            160  kr


Material som ingår:
- kritor 
- färgpennor
- gouachefärger
- acrylfärger
- papper
- kartong