Konstterapi för barn och ungdomar
     Det konstterapeutiska arbete riktar sig till barn och ungdomar
     som behöver stöd i att:

     - 
 hitta strategier

     - som behöver lära sig hantera sin impulsivitet,
     - aggression, blyghet etc.
     - eller befinner sig i en speciell livssituation(obearbetade                   upplevelser av olika slag t.ex. våldserfarenhet, separation,
       sjukdom, sorg etc.).

 
Inom konstterapin får barn och ungdomar uppleva en kravlös och kreativ situation som ger utrymme för en acceptans av deras individualitet och särskilda behov.

I det konstterapeutiska arbetet försöker jag möta varje barn och ungdom på sin egen utvecklingsnivå och sitt individuella sätt att uppleva.

På ett lekfullt, experimenterande och reflekterande sätt får barnen och ungdomarna uppleva de olika kreativa
materialen.

Det konstterapeutiska arbetet är resursorienterat, stödjande, reflekterande och utvecklande.

Gemensamt skapande arbete i grupp, främjar samarbetsförmågan och social kompetens