Konstterapi för Dig som befinner sig i ett livetskede som av olika anledningar kan kännas påfrestande

Konstterapi erbjuder  Dig:
- ett kreativt resursorienterat motivationsarbete
- möjlighet till att visualisera och lyfta fram Dina olika tankar,
  känslor  och erfarenheter
- öka medvetenheten om dina resurser och möjligheter

För Dig som är långtidssjukskriven

Att vara sjuk över en längre tid, kan vara mycket påfrestande för både kropp och själ, samt innebära stora förändringar i ens liv. Det är lätt att hamna i en ond cirkel när konflikten mellan vilja och förmåga upplevs som oöverstiglig. Det lätt hänt att en som individ enbart ser sina begränsningar, sin sjukdom, sin sorg, sin ilska, kraven på sig själv som då oftast inte stå i proportion till det en förmå.
För en bättre livskvalitet gäller det att bryta den onda cirkeln. Det är viktigt att återerövra sitt liv och hitta en balans för det en kan och vill.

 

För Dig som är arbetssökande och vill deltar i ett
kreativt resursorienterat motivationsarbete

 
Arbetslivet utgör en stor del i vårt liv, under den genereras vår arbetskraft i ett ekonomiskt värde i form av varor eller tjänster. Den enskildes bidrag till arbetslivet präglas av dess erfarenhet och kunskap inom respektive område. Att vara delaktig och behövd stärker ens självbild och självförtroende och motivera personlig utveckling.
I tider som lågkonjunktur avvecklas många arbetsplatser och plötslig är man dagledig, en situation som få kan förlika sig med. Ibland när arbetsmarknaden är gynsam är tiden att återvända till arbetslivet kort. Dock tyvärr kan det även ta lång tid, det kan gå månader eller år.

Ofrivillig dagledighet kan vara påfrestande, den berörde kan känna sig utanför, tvivlande på sitt värde som människa, sin kunskap och arbetserfarenhet, det kan leda till att man förlora motivation till att göra något överhuvudtaget.

Deltar Du i en grupp kan Du dela med dig till andra i samma situation och gemensamt utforskar Dina möjligheter.

Annan falls kan Du även enskilt reflektera och utforska dina tankar och upplevelser i den förtroendefulla och stödjande relationen oss emellan.
 
Konstterapi för Dig som är 65+ 

Arbetslivet har varit en stor del av Ditt liv. Du kände dig delaktig och behövd, du har bidragit med din erfarenhet och din kunskap inom respektive område för samhällets framgångar och utveckling.

Dock så är Du plötsligt dagledig  efter ett långt arbetsliv.  Även om Du har längtat efter att få vara ledig,  så kan dennya livssituationen vara påfrestande på ett eller annat sätt. Du kan känna dig utanför, inte behövd, rädd eller kanske ensam. Det kan leda till att en förlora motivation till att göra något eller att träffa någon överhuvudtaget.

- Du deltar i en grupp  där Du kan dela med dig till andra som befinner sig i samma skede av livet.
- gemensamt kan ni utforskar vilka möjligheter som finns för en innehållsrikare vardag på livets glödande höst.
- Du/ Ni kan utforska era tankar, känslor och upplevelser i en reflekterande och kreativt  gruppsituation