Workshop  höst termin 2022

KurinukiOnsdag  17.00 - 20.00
Söndag  10.00 - 15.00

Lär dig göra din egen Kurinuki keramik
Kurinuki är det japanska ordet för "urholkning" 
Det används även för en metod, där keramik -  en figur eller form karvas eller holkas ut ur en lerklump. 
Själva tillvägagångssättet kan upplevas som meditativt, då leran bearbetas långsamt och varsamt med hjälp av knivar eller slingor.
Under workshopens första dag kommer du att lära dig att skapa dina egna Kurinuki. På andra dagen kommer vi rakubränna.

Pris:  2400 kr per person, material, lätt lunch och fika ingår
 max 6 deltagare

Skulptera en ansiktsmaskOnsdag  16.00 - 20.00
Söndag  09.30 - 15.30

 
Lär dig  under första worshopdagen att skulptera två - tre ansiktsmasker i lera, storlek upp till ca 15 cm.

Den andra workshopdagen får du dels lära dig att gestalta den ena masken med t.ex. underglasyr färger, glasyrer eller dyligt, den andra masken lär du dig att bränna i raku.


Pris: 2700 kr per person, material, lätt lunch och fika ingår
max 6 deltagare

Gips/ gipsform - Grundkurs


sommaren 2022
Gips - måla, gjuta & modellera - temat för en ny spännande workshop 

Gips är ett mineral som kallas Kaliumsulfat och bryts i bland annat Italien, Tyskland och Storbritannien.  
Gips är mer än bara ett byggmaterial, oftast älskat, men ibland även hatat beroende på användnings-området – för vem vill gärna ha ett gipsat ben. 
Mest känd är gips som gipsväggar, stuckatur, kopior av berömda skulpturer, gipsavtryck av älskade små händer och fötter, gipsformar mm.   

Kursinnehållet  är teoretisk och praktisk

Del 1 
onsdag  kl. 10.00 - 14.30

Den förlorade formen
Enkel gipsform

Kvällens tid används till att du skulpterar två ca 15 cm höga former  som du sedan kommer använda till  en enkel avgjytning respektive  en tvådelat gipsform.

Del 2
torsdag kl. 10.00 - 15.30

Lär dig att bygga in dina former och förbered allt inför 1. avgjutningen samt att blanda gips på rätt sätt.
Du få tillfälle att bekanta dig med olika avgjytningsmaterial och verktyg samt medium för att separerar olika material. 

Del 3
fredag kl. 10.00 - 13.30

Lär dig att ta hand om dina gipsformer, öppna, puttsa etc..

Pris:  3500 kr per person, material, lätt lunch och fika ingår
max 4  deltagare


Anmälningar tas emot via e-post eller Bokadirekt
backakonst@gmail.com