Presentation
Uppvuxen i en teater- och konstnärsfamilj kom jag tidigt i kontakt med olika kreativa uttrycksmöjligheter. Jag fascinerades redan som liten av människors olika ansiktsuttryck, till exempel när jag betraktade min fars bildtolkningar av Don Quijote eller när min mormor som var skådespelerska gjorde det till en rolig lek och mimade för mig. Jag kunde i timmar betrakta Pieter Bruegels d.ä. eller Hieronymus Boschs konst. Det är där jag har mina rötter.
Det har dock inte alltid varit en självklarhet att hitta tid och rum för mitt eget skapande. Trots det har jag under alla år i Tyskland och även sedan jag flyttade till Sverige 1988 följt en röd tråd i mina yrkesval, där skapandet och arbetet för och med människor varit det centrala.
I Tyskland studerade jag till leksaksdesigner och arbetade bland annat som bildlärare, teatermålare och  teaterskulptör.
Till Sverige kom jag på inbjudan av dockmakarna Arne Högsander och Karin Magnusson, för att under ett år arbeta och praktisera på Arne Högsanders Papjemasjefabriken som dock- och maskmakare.
Efter tiden på Papjemasjefabriken har jag i nästan 20 år arbetat  inom handikappomsorgen både som vårdare på en gruppbostad och efter utbildningen på Nyckelviksskolan i Lidingö som hantverkspedagog på en daglig verksamhet.
Min röda tråd ledde mig slutligen både till min Master of Arts in Art Therapy vid Konsthögskolan i Berlin Weissensee/Tyskland.
När vi 2009 flyttade till en gård utanför Enköping kunde jag äntligen förverkliga en gammal dröm om att starta mitt eget företag, Backa KonstKvarn – en konstverkstad som är öppen för alla och erbjuder både drop in- och kursverksamhet. På Backa har jag nu hittat en plats som är mycket; den är bland annat inspirerande, en utmaning och balsam för själen.

CV Relevant yrkeserfarenhet

2012 mars - ff. Konstnär, konstnärlig ledare och konstterapeut i verksamheten Backa KonstKvarn. Enköpings kommun

2011 - ff. Konstnär i uppdrag av Skapande skola projektet. Enköpings, Västerås och Köpings kommun

2010 - 2011 Konstterapeut, Grillbyskolan, Enköpings kommun

2006 Praktik, Konstterapeut inom ungdoms och vuxenpsykiatrin, på Landesklinik Arnsdorf, Tyskland

2005 - 2008 Praktik, individuell konstterapi. Psykosomatiska enheten Västerås, Västerås

2002 - 2009 Hantverkspedagog/arbetsinstruktör i skapande. Brommaplans dagliga verksamhet, Stockholm

2002 Handledare för vårdpersonal i masktillverkning, målning, keramik, textiltryck, etc. Franstorpsgården, Stockholm

Vårdare och 1:e vårdare på Kronobergs gruppbostad på Kungsholmen, vårdare vak/natt på Backlyra Gruppbostad i Hässelby, 

Utvecklat och vidare utvecklat individuellt anpassade hjälpmedel, docka med Downs syndrom

1974 - 1989 Arbetade i Tyskland och Sverige som scenmålare, teaterskulptör, dock- och maskmakare bl.a. Das Meininger Theater,  Sandmännchen Studio, Papjèmachè fabriken, Dockteater Tittut etc.

1983 Bildlärare inom utbildningen för diakonissor i Tyskland

Utbildningar och fortbildningar

2018 Workshops och kurser kring olika keramiska tekniker och glasyrer

2015 - 2017, 2019 Dan Leonettes workshop i raku. Gotland

2012 - 2013, 2015 Fortbildning Werkstatt zum «Progressiv therapeutischen Spiegelbild» nach Maurizio Peciccia und Gaetano Benedetti under ledning av Konstterapeuten Thomas Meng. Berlin, Tyskland

2008 Resonans och resiliens - läkande och mångbottnade krafter av den mänskliga resonansförmågan, Konstterapi. Dresden, Tyskland

2004 - 2007 Master of Arts in Art Therapy och Art Psychotherapy Diploma, treårig högskoleutbildning till konstterapeut. Postgraduiertenstudium Kunsttherapie Kunsthochschule Weißensee i samarbete med Kunsttherapie Berlin, Kolleg für Weiterbildung und Forschung gGmbH och Goldsmith University, London

1996 - 1998 168 timmar kreativ kommunikation/ bildterapi i grupp - den kommunikativa bildprocessens betydelse för den psykiska insikten och utvecklingen under ledningen av konstnären Margareta Raud. Nyckelviksskolan, Stockholm

1996 - 1999 Hantverkspedagogisk yrkesutbildning på Nyckelviksskolan Lidingö, Stockholm

1991 Arbetsstipendium/resebidrag till Berlin, Berliner Ensemble, Kaschierabteilung under ledning av Eduard Fischer. Byggde under åtta veckor en teaterskulptur, en häst i naturlig storlek för två aktörer. Tyskland

1977 - 1980 Treårig högskoleutbildning till leksaksdesigner, diplomdesigner. Sonneberg, Tyskland.

1974 - 1976 Två år praktisk utbildning som scenmålare och teaterskulptör. Das Meininger Theater, Berliner Ensemble. Tyskland

Utmärkelser

2018 Årets Uppskattning, ett pris inrättat av Region Uppsalas kulturnämnd som tilldelas enskilda personer, föreningar eller organisationer som gör betydande insatser för att främja barn- och ungdomskultur i Uppsala län